Technické špecifikácie

 TŠUR 201 - Zoznam zverejnených technických špecifikácií rozhraní v koncovom bode siete ST, a.s.
| PDF | Adobe Reader | 129 kB

 TŠUR 001 - Analógová účastnícka prípojka so slučkovou signalizáciou U a DTMF a impulzovou voľbou
| PDF | Adobe Reader | 218 kB

 TŠUR 002 - Analógová prípojka na 2-vodičovom prenajatom okruhu s vyššou a bežnou kvalitou
| PDF | Adobe Reader | 187 kB

 TŠUR 003 - Analógová prípojka na 4-vodičovom prenajatom okruhu s vyššou a bežnou kvalitou
| PDF | Adobe Reader | 174 kB

 TŠUR 004 - Analógová účastnícka prípojka s nepriamym pripojením pomocou 2- vodičového prenajatého okruhu bežnej kvality so signalizáciou U a s induktívnym vyzváňaním 25 Hz
| PDF | Adobe Reader | 173 kB

 TŠUR 005 - Analógová prípojka na 2-vodičovom prenajatom okruhu s bežnou kvalitou so signalizáciou E&M
| PDF | Adobe Reader | 166 kB

 TŠUR 006 - Digitálna prípojka ISDN so základným prístupom, referenčný bod S0
| PDF | Adobe Reader | 145 kB

 TŠUR 007 - Digitálna prípojka ISDN so základným prístupom, referenčný bod Uk0
| PDF | Adobe Reader | 151 kB

 TŠUR 008 - Digitálna prípojka ISDN s primárnym prístupom, referenčný bod T2M
| PDF | Adobe Reader | 168 kB

 TŠUR 009 - Digitálna prípojka B - ISDN (ATM)
| PDF | Adobe Reader | 148 kB

 TŠUR 010 - Digitálna prípojka dátového rozhrania X.21
| PDF | Adobe Reader | 188 kB

 TŠUR 011 - Digitálna prípojka dátového rozhrania V.24
| PDF | Adobe Reader | 159 kB

 TŠUR 012 - Digitálna prípojka dátového rozhrania V.35
| PDF | Adobe Reader | 178 kB

 TŠUR 013 - Digitálna prípojka dátového rozhrania V.36
| PDF | Adobe Reader | 173 kB

 TŠUR 014 - Digitálna prípojka dátového rozhrania D2048U
| PDF | Adobe Reader | 153 kB

 TŠUR 015 - Digitálna prípojka dátového rozhrania D2048S
| PDF | Adobe Reader | 149 kB

 TŠUR 016 - Digitálna prípojka dátového rozhrania 10BASE-T Ethernet
| PDF | Adobe Reader | 127 kB

 TŠUR 017 - Digitálna prípojka dátového rozhrania 100 Mbit/s Ethernet
| PDF | Adobe Reader | 127 kB

 TŠUR 018 - Digitálna prípojka dátového rozhrania 1 Gb/s Ethernet
| PDF | Adobe Reader | 139 kB

 TŠUR 019 - Digitálna prípojka prenosového okruhu 34 Mb/s
| PDF | Adobe Reader | 162 kB

 TŠUR 020 - Digitálna prípojka prenosového okruhu 140 Mb/s
| PDF | Adobe Reader | 152 kB

 TŠUR 021 - Digitálna prípojka prenosového okruhu STM - 1/OC - 3
| PDF | Adobe Reader | 141 kB

 TŠUR 022 - Digitálna prípojka prenosového okruhu STM - 4/OC - 12
| PDF | Adobe Reader | 159 kB

 TŠUR 023 - Digitálna prípojka prenosového okruhu STM - 16/OC - 48
| PDF | Adobe Reader | 164 kB

 TŠUR 024 - Digitálna prípojka prenosového okruhu STM - 64/OC - 192
| PDF | Adobe Reader | 199 kB

 TŠUR 025 - Verejné telefónne automaty
| PDF | Adobe Reader | 208 kB

 TŠUR 026 - Frame Relay
| PDF | Adobe Reader | 130 kB

 TŠUR 027 - ADSL
| PDF | Adobe Reader | 193 kB

 TŠUR 028 - Digitálna prípojka dátového rozhrania X.25
| PDF | Adobe Reader | 110 kB

 TŠUR 100 - Tóny na účastníckom rozhraní
| PDF | Adobe Reader | 171 kB

 TŠUR 200 - Posudzovanie zhody koncových zariadení
| PDF | Adobe Reader | 106 kB

 TŠUR 002 - Rádiové účastnícke rozhranie Um
| PDF | Adobe Reader | 106 kB

 TŠUR 006 - Digitálna prípojka dátového rozhrania D2048S(E1)
| PDF | Adobe Reader | 106 kB

 TŠUR 007 - Digitálna prípojka prenosového okruhu 34 Mbit/s(E3)
| PDF | Adobe Reader | 106 kB

 TŠUR 010 - Rádiové účastnícke rozhranie Uu
| PDF | Adobe Reader | 106 kB

 TŠUR 011 - Rádiové účastnícke rozhranie FLASH-OFDM
| PDF | Adobe Reader | 106 kB