Overenie telefónneho čísla

Prenositeľnosť čísla umožňuje zmeniť operátora pri zachovaní pôvodného telefónneho čísla.
Zadaním ľubovoľného geografického telefónneho čísla zistíte, či je volané číslo prevádzkované v sieti Slovak Telekomu.


Zadajte telefónne číslo (formát: 0212345678, 09XXXXXXXX, 0800XXXXXX...) 
 
 


ST nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť poskytnutej informácie o sieti, v ktorej je požadované číslo aktívne pokiaľ sa ďalej preukáže, že ST nebol v čase pred vyžiadaním tejto informácie vo vzťahu k uvedenému číslu posledným odovzdávajúcim podnikom.
Uvedená informácia sa vzťahuje aj na stav pokiaľ je predmetné číslo v procese prenesenia do siete prijímajúceho podniku avšak v tejto sieti nie je zatiaľ aktivované.

Ak potrebujete zistiť meno alebo adresu účastníka, ktorý vás kontaktoval z telefónneho čísla s geografickou predvoľbou (telefónne číslo z pevnej siete ST ), túto informáciu vám naši pracovníci radi poskytnú na telefónnom čísle 1181, pokiaľ účastník nemá na vlastnú žiadosť daný kontakt utajený.